Get Adobe Flash player

ogrodowe lampy solarneEkologiczne i nowoczesne ogrodowe lampy solarne s? w stanie o?wietli? Twoj? dzia?k? lub ogrd - jednocze?nie Ty oszcz?dzasz mnstwo pieni?dzy na energii elektrycznej oraz wszystkich pracach zwi?zanych z monta?em konwencjonalnych lamp ogrodowych.

Nasze Lampy zapewniaj? ilo?? ?wiat?a porwnywaln? ze standardowymi lampami ogrodowymi o mocy 40W! - ale w przeciwie?stwie do nich, energi? czerpi? tylko ze S?o?ca!

Lampy te zosta?y zaprojektowane i wykonane w Polsce przez polskich in?ynierw - gwarantuje to wysok? jako?? naszego produktu.

Do tej pory na rynku dost?pne by?y tylko malutkie "?arz?ce" si? ogrodowe lampki solarne lub wielkie i drogie uliczne lampy s?oneczne - teraz dzi?ki naszym lampom s?onecznym mo?esz efektywnie wykorzysta? energi? s?oneczn? do o?wietlenia Twojego ogrodu lub dzia?ki za przyst?pn? cen?!

Odwied? zak?adk? 'Nasza oferta' i przekonaj si? ?e nasze nowoczesne o?wietlenie solarne wykracza daleko po za granic? wyznaczon? przez inne, obecne na naszym rynku produkty w tej kategorii.

 
Dane firmy

Pure Power Sources

ul. Agrestowa 21
64-530 Ka?mierz 
NIP: PL 764 235 27 67 


biuro@ekologicznerozwiazania.pl

tel: +48 695 332 666