Get Adobe Flash player

Wbrew pozorom mo?liwo?ci wykorzystania energii s?onecznej w klimacie polskim s? dobre

S?o?ce wysy?a codziennie na Ziemi? ogromne ilo?ci energii w postaci promieniowania s?onecznego z ktrego mo?emy korzysta? za darmo. Cz??? tej energii ulegnie rozproszeniu w atmosferze, a cz??? odbiciu. Ilo??, ktra ostatecznie dociera do powierzchni Ziemi, zale?y od pogody (zachmurzenia) na danym terenie, szeroko?ci geograficznej (k?ta padania promieni s?onecznych) i zanieczyszczenia powietrza. Im wi?cej jest dni pochmurnych, im dalej od rwnika i im bli?ej wielkich miast, tym mniej energii s?onecznej do nas dociera.

Jednak mo?liwo?ci wykorzystania energii s?onecznej w klimacie polskim s? dobre. Cz?sto mo?na spotka? si? z opini?, ?e "w Polsce nie ma s?o?ca." Jest to oczywistym przek?amaniem, gdy? Polska posiada jedne z lepszych warunkw do wykorzystywania energii s?onecznej w naszej cz??ci Europy. Nat??enie promieniowania s?onecznego jest oczywi?cie r?ne w poszczeglnych regionach kraju i waha si? ono od 900 kWh/m2 do 1200 kWh/m2.

Szczeg?owe dane na temat nas?onecznienia w Polsce mo?na sprawdzi? na mapkach opracowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 
Dane firmy

Pure Power Sources

ul. Agrestowa 21
64-530 Ka?mierz 
NIP: PL 764 235 27 67 


biuro@ekologicznerozwiazania.pl

tel: +48 695 332 666