Get Adobe Flash player

     Witam, firma Pure Power Sources powsta?a w roku 2011. Jej g?wnym celem jest wprowadzanie na rynek produktw wykorzystuj?cych energi? odnawialn?.

     To co odr?nia nas od zdecydowanej wi?kszo?ci firm zajmuj?cych sie tym tematem, to fakt, ?e wszystkie produkty oferowane przez nasz? firm? projektujemy i wykonujemy sami. Dzia?aj?c w ten sposb mo?emy zaoferowa? Pa?stwu najwy?sz? wydajno?? naszych urz?dze? b?d? systemw utrzymuj?c zarazem ich nisk? cen?. Ju? na etapie projektowania danego urz?dzenia skupiamy si? minimalizowaniu strat energii a poniewa? to my tworzymy  wszystkie  komponenty uzyskujemy idealnie zgrany system ktry w pe?ni wykorzystuje swj potencja?.

     

      Nie jeste?my du?? firm?, wr?cz przeciwnie...Ale z tego powodu mo?emy zapewni? , ?e do ka?dego Klienta podchodzimy indywidualnie a ka?dy z naszych produktw jest owocem naszego ogromnego zaanga?owania, do?wiadczenia oraz wiedzy.

      Zapraszam do zapoznania si? z naszymi produktami oraz w przypadku jakichkolwiek pyta? - prosimy o kontakt.

    

 
Dane firmy

Pure Power Sources

ul. Agrestowa 21
64-530 Ka?mierz 
NIP: PL 764 235 27 67 


biuro@ekologicznerozwiazania.pl

tel: +48 695 332 666