Get Adobe Flash player

Jeste?my firm? przyjazn? ?rodowisku. Od pocz?tku naszej dzia?alno?ci przyj?li?my sobie za cel propagowanie idei korzystania z produktw ekologicznych i energooszcz?dnych.

Jako producent i wykonawca o?wietlenia solarnego, promujemy produkty korzystaj?ce wy??cznie ze ?rde? energii odnawialnej. Wychodzimy naprzeciw problemom zwi?zanym z nadmiern? emisj? dwutlenku w?gla do atmosfery a zarazem wysokim cenom energii, ktre z roku na rok stanowi? coraz wi?kszy wydatek w naszym bud?ecie. Nasze lampy solarne w odr?nieniu od wi?kszo?ci podobnych produktw na rynku s? dostosowane do polskich warunkw klimatycznych, charakteryzuje je stylowy wygl?d oraz niezawodno??.

Pragniemy zapewni? naszym klientom najwy?szej jako?ci rozwi?zania w zakresie o?wietlenia solarnego i energooszcz?dnego, ktre przyczyni? si? do poprawy warunkw ?ycia oraz stanu naszego ?rodowiska.

 
Dane firmy

Pure Power Sources

ul. Agrestowa 21
64-530 Ka?mierz 
NIP: PL 764 235 27 67 


biuro@ekologicznerozwiazania.pl

tel: +48 695 332 666