Get Adobe Flash player

Nasze lampy solarne zaprojektowano tak, aby jak najefektywniej wykorzystywa?y energi? zgromadzon? podczas dnia - mo?liwo?ci ich zastosowania s? ogromne... Lampy solarne oferowanie przez nas mog? o?wietla? Pa?stwa ogrody, dzia?ki, tarasy itp. Wsz?dzie tam gdzie chcieliby?cie Pa?stwo zastosowa? kosztowne w eksploatacji konwencjonalne lampy - mo?ecie z powodzeniem zainstalowa? nasze lampy s?oneczne.

Dzi?ki temu ?e nasza lampa posiada najwi?kszy panel s?oneczny w swojej klasie, mo?emy zgromadzi? nieporwnywalnie wi?ksz? ilo?? energii ni? w przypadku ogrodowych lamp solarnych dost?pnych obecnie. Dlatego nasze lampy ?wi?c? d?u?ej i mocniej ni? wszystkie inne w tej klasie.

Dane firmy

Pure Power Sources

ul. Agrestowa 21
64-530 Ka?mierz 
NIP: PL 764 235 27 67 


biuro@ekologicznerozwiazania.pl

tel: +48 695 332 666